Mads Pramming er – med egne ord – Danmarks nok mest tabende advokat. Han tager…